Γιατί να επιλέξω ανοξείδωτο νεροχύτη για την κουζίνα μου;

24 Φεβ 2018
από Αλέξανδρος Ανδρούτσος

Το ανοξείδωτο ατσάλι διαφέρει από τα περισσότερα υλικά γιατί µπορεί να ενσωµατωθεί σχεδόν σε όλα τα περιβάλλοντα κουζίνας.

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα:

 • Διαχρονική αισθητική
 • Δεν σκουριάζει
 • Ολοκληρωτικά ανθεκτικό στη θερµότητα
 • Κατάλληλο για χρήση φαγητών και υγιεινό
 • Ανοξείδωτο και ανθεκτικό σε οξέα
 • Δε ξεθωριάζει
 • Εύκολο στην φροντίδα

Σκουριάζουν οι ανοξείδωτοι νεροχύτες;

«ΟΧΙ», όταν ο νεροχύτης καθαρίζεται συχνά και αποµακρύνονται όλες οι τυπικές οικιακές ακαθαρσίες. 

Συµβουλές αναφορικά µε τη χρήση και τη φροντίδα του ανοξείδωτου νεροχύτη σας:

 • Αφαιρείτε τα υπολείµµατα βρωµιάς και αλάτων σε τακτική βάση. Μη χρησιµοποιείτε καθαρι-στικά που περιέχουν χλωρίνη (γενικά υποχλωρικό νάτριο ή υδροχλωρικό οξύ).
 • Αν χρησιµοποιείτε σύρµα καθαρισµού για κατσαρόλες, πρέπει να είναι φτιαγµένο από ανοξεί-δωτο που δεν σκουριάζει.
 • Αποφύγετε την απευθείας ή παρατεταµένη επαφή µε σιδερένια αντικείµενα που σκουριάζουν (σκεύη από χυτοσίδηρο).

Πώς εµφανίζονται οι κηλίδες στην επιφάνεια του νεροχύτη;

Αυτές οι κηλίδες συνήθως περιέχουν υπολείµ-µατα αλάτων, τα οποία εµφανίζονται ανάλογα µε τη σκληρότητα του πόσιµου νερού.

Τα υπολείµµατα αλάτων συγκρατούν σωµατί-δια βρωµιάς σε µεγαλύτερο βαθµό, µε αποτέ-λεσµα αυτές οι άσχηµες κηλίδες να σχηµατίζο-νται σε µικρό χρονικό διάστηµα. 

Μικρά σωµατίδια σιδήρου και σκουριάς από το δίκτυο ύδρευσης, µπορούν επίσης να δηµι-ουργήσουν την εντύπωση σηµαδιών σκουριάς, ιδιαίτερα στην περίπτωση νέων κτιρίων ή όταν πραγµατοποιούνται επισκευές στις κύριες σω-ληνώσεις, και όταν υπάρχουν σωληνώσεις από χυτοσίδηρο.

Πώς µπορείτε να εµποδίσετε τη δηµιουργία κηλίδων;

Τέτοιες κηλίδες προλαµβάνονται καλύτερα σκουπίζοντας το νεροχύτη για να στεγνώσει µετά από κάθε χρήση. Εάν συνεχίσουν να εµφανίζονται κηλίδες, πρέπει να τις αποµακρύνετε χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε κοινό καθαριστικό, κατάλλη-λο για τον καθαρισµό νεροχυτών από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο διαλύει και τα άλατα. 

Οδηγίες για την καθηµερινή φροντίδα

Για το καθηµερινό καθάρισµα του νεροχύτη, µπορείτε να χρησιµοποιείτε κοινά απορρυπαντι-κά, κατάλληλα για τα ανοξείδωτα σκεύη. 

Μετά από κάθε χρήση, ξεπλένετε το νεροχύτη µε χλιαρό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε τον µε ένα στεγνό, µαλακό πανί.

 • Μη χρησιµοποιείτε συρµάτινο σφουγγάρι.
 • Μη χρησιµοποιείτε χηµικά καθαριστικά για ασηµικά ή άλλα λευκαντικά και απολυµαντικά, µε βάση το χλώριο ή παράγωγα του.

Προσοχή!

 • Εάν ο νεροχύτης έρθει σε επαφή µε όξινα υλικά, πρέπει αµέσως να ξε-πλυθεί µε άφθονο νερό  και να σκουπιστεί µε στεγνό και  µαλακό πανί.
 • Μην αφήνετε στο νεροχύτη είδη που σκουριάζουν.  Η σκουριά αυτή, µπορεί να δηµιουργήσει λεκέδες, σκασίµατα και γενικά µόνιµη ζηµιά του υλικού στην επιφάνεια του νεροχύτη.
 • Για να αποφύγετε τη δηµιουργία λεκέδων στην επιφάνεια, µην αφήνετε στο νεροχύτη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τρόφιµα ή άλλα υλικά µε δια-βρωτικές ιδιότητες, όπως χυµούς, αλάτι, ξύδι, µουστάρδα κτλ
 • Μην αφήνετε πάνω στο νεροχύτη αντικείµενα σε πολύ
 • υψηλές θερµοκρασίες. Τοποθετήστε τα πάνω σε ειδική επιφάνεια
 • (σουπλά) από ξύλο, πλαστικό κλπ.
 • Αποφεύγετε να σύρετε σκεύη στον πάτο της γούρνας ή στο µαξιλάρι αποστράγγισης.
 • Αποφεύγετε να ρίχνετε από ύψος, βαριά ή αιχµηρά αντικείµενα.